Loading...

Üye Ol! Avantajlardan yararlan. BAYİ OL | BAYİ GİRİŞİ 0 850 668 06 41

            BÖLÜM 1: NOW INTERNATİONAL ŞİRKET İLKELERİ

1          ŞİRKET

1.1.1    NOW INTERNATİONAL ( Bundan sonra “ Şirket” veya “ NOW ” Olarak anılacaktır. )

1.1.2    NOW, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış bulunan sağlık, güzellik, beslenme, temizlik ve hijyen, tekstil ile ilgili ürün ve hizmetlerin satışı ve dağıtımına yönelik olarak kurulmuş ve faaliyetini sürdürmektedir.

1.1.      NOW, Bağımsız Bayiler vasıtası ile ürünlerinin kullanımını ve tavsiyesini gerçekleştirerek satışını yapar. Now, ekip pazarlaması üzerine inşa edilmiş kazanç sistemi ile çalışan bir şirkettir. Now, özgün Kazanç planı gereği bayilerine bu çalışmalarına karşılık prim ödemesinde bulunur. Kazanç planının bütün düzeylerinde bulunan bayilerin her ay perakende satış yapma zorunluluğu yoktur. Perakende satış yapma, kazançlarını arttıracağından teşvik edilir.

1.2.      NOW, Kazanç planı dürüstlük ve bütünlük temelleri üzerine kurulmuş olup, herkese başarıya ulaşması için eşit ve adil imkânlar sunmaktadır. Herkese eşit şartlarda ürün temini ve kazanç imkânını sunar.  Bayi gelir ve teşvik kazançları, kişisel ve ekip performansları ölçüsünde Kazanç planına göre belirlenir.

1.3.      Now şirket ilkeleri, uygunsuz satışı ve yasadışı satış faaliyetleri yasaklamıştır.

1.4.      Şirket, ilkeleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler bayiler tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamından duyurur. Duyuru tarihinden itibaren şirket bu değişikliklere uygun faaliyetini sürdürür.

1.5.      Bütün Bayiler, başvuru formlarını doldurmaları üzerine, şirket ilkelerini kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

1.6.      NOW, Bayiliği ömür boyu sürer. Şirket İlkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme Bayi haklarını ömür boyu korur.

1.7.      NOW INTERNATİONAL sözleşmesini yenilemek için herhangi bir yenileme ücreti ya da aylık yıllık aidat ödenmesine gerek yoktur.

 

2          TANIMLAR

Bir NOW INTERNATİONAL Bayisi olarak işinizi yürütürken aşina olmanız gereken terimler ve kavramlar:

Bayi:  Bayi Başvuru Formunu doldurmuş, Now tarafından onaylanmış kişidir. NOW INTERNATİONAL ürünlerini, Bayi Fiyatı üzerinden satın alan, bu ürünleri Önerilen Tüketici Fiyatı üzerinden satma ve kendisi gibi bağımsız NOW INTERNATİONAL Bayilerinden oluşan ekip/grup kurma hakkı verilmiş olan, bu faaliyetleri sonucunda da NOW INTERNATİONAL Kazanç Planında öngörülen kazançları elde edebilen gerçek/tüzel kişi.

Sponsor: Bir NOW INTERNATİONAL Bayisini NOW INTERNATİONAL organizasyonuna kazandıran ve soyağacında, bu kişinin hemen üzerinde yer alan NOW INTERNATİONAL Bayisi.

Alt Ekip/Alt Grup: Bir NOW INTERNATİONAL Bayisinin kendisine doğrudan bağlı olan bayilerle başlayan soyağacının tamamı.

Aylık Aktiflik Koşulu: Bir NOW INTERNATİONAL Bayisinin kendisine prim tahakkuk edebilmesi için aynı ay içinde minimum satın alması gereken NOW INTERNATİONAL ürünlerinin toplam değeri.

Paket Puanı: Aylık performansın ve prim seviyesinin belirlenmesinde kullanılan, paketlere verilmiş puan değeri.

Perakende Gelir : Bayilerin, bayi olmayan kişilere Önerilen Müşteri Satış fiyatından ürün sattıklarında elde ettikleri gelirdir.

Kazanç Planı: Bir NOW INTERNATİONAL Bayisinin bir ay içinde yaptığı kişisel alımlar, alt ekibindeki Bayi ve Özel Müşterilerin alımları sonucunda ne şekilde gelir elde edeceğini gösteren plan.

Önerilen Müşteri Satış Fiyatı: NOW INTERNATİONAL’ ın Bayilerine, müşterileri için önerdiği KDV’li ürün satış fiyatı.

Prim: Bir NOW INTERNATİONAL Bayisinin bir ay içinde, kendisinin ve alt ekibinin alımlarıyla kazanç planına uygun olarak elde edeceği kazanç.

 

3          BAŞLANGIÇ

3.1       NOW INTERNATİONAL BAYİSİ OLMAK

3.1.1    Başvuru sahibi 18 yaşını bitirmiş, kanuni ehliyeti olan bir kişi olmak zorundadır.

3.1.2    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, Türkiye’de bayilik alabilmeleri için çalışma izinleri olduğunu kanıtlamaları gereklidir. Yurtdışında yaşayanlar ise yerel kanunlar hükmünde verilmiş kimlik numaraları ile yurtdışı için hazırlanmış paketlerden birini satın alarak işe başlarlar.

3.1.3    Sponsorsuz kayıt yapılmaz. Mutlaka referans göstererek sisteme giriş yapılabilir. Şirketler, Bayi olarak başvuru yapabilir ve bayi olabilirler.

3.1.4    Bayi ile Now arasında olan ilişki, iki asli taraf arasında akdî bir ilişkidir. Bütün Bayiler bağımsız kişilerdir. Bunlar kendi işlerini, kendi zamanlarını kullanarak ve bunların Bayi Sözleşmesi hükümlerine (Güncel Şirket İlkeleri geçerlidir) uygun olması şartı ile kendileri tarafından seçilecek olan araçları, yöntemleri ve şekilleri kullanarak yapacaklardır.

3.1.5    Evli çiftler birbirlerinin sponsoru olabilirler ya da aynı sponsora bağlı olabilirler.

3.1.6    Bunun dışında sponsor değiştirmek amacıyla yapılan bayilikler kabul edilmez. Söz konusu durum ilk girişte fark edilmese bile durum fark edildiğinde alt ekip olduğu gibi hak sahibine bağlanır. Bu sürede hak elde edenlerden bu haklar alınarak hak sahiplerine verilir. Bu durum kasıtlı bir şekilde bilinerek yapılmış ise bu duruma bilip göz yuman tüm sponsor bayilerin şirket ile ilişkisi kesilebilir. Bu durum Bayilik sözleşmesinin fesih sebebidir.

3.1.7    Bayiler evlenmeden önce ayrı hatlarda ise, evlendikten sonra da bu hatlarını muhafaza edebilirler.

3.1.8    Bayi, 1. ve 2. derece akrabaları (anne, baba, kardeş) ile NOW INTERNATİONAL soyağacında sadece aynı kollarda çalışabilir, ayrı kollarda çalışamazlar.

3.1.9    Bayinin, çocuklarını veya eşini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya çalıştıkları tespit edildiğinde, açılmış bu hat alınır ve orjinal sponsoruna altına yazılır. Bu ana kadar edinilmiş tüm haklar ve gelirler geri alınarak adalet sağlanır. Bunu bilinçli olarak yapan yaptıran, menfaat sağlamak için göz yuman sponsorların sözleşmeleri fesh edilebilir.

3.1.10  NOW INTERNATİONAL, bir bayilik başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme ve/veya yapılmış bir kaydı iptal etme hakkına sahiptir.

 

3.2       ÜYELİK ŞARTLARI

3.2.1    Bir Bayi, kendisini "Now İnternational Bağımsız Bayi" olarak tanımlayabilecek, kartvizitlerinde, diğer kırtasiye malzemeleri ve reklamlarında, Şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Üyeler hiçbir şekilde kendilerini Bağımsız Bayi dışında, Now çalışanı olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklamlarında Şirket adını kullanamazlar.

3.2.2    Bayiler, 2. ve 3. şahıslarla olan ticari ilişkilerinde, Now adına hareket edemezler. Kendilerinin bağımsız hareket ettiklerini bu ilişkilerinde belirtmek zorundadırlar. Now adına borçlanma ya da taahhütte bulunamazlar.

3.2.3    Mevcut kanunlar uyarınca, bir Bayi Now İnternational adına bir banka hesabı açamayacaktır. Kendisini Now İnternational olarak herhangi bir şekilde tanıtmayacaktır.

3.2.4    Şirket, bir Bayi başvurusunu onaylamasından sonra Şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile Şirketin Kazanç Planında tanımlandığı ve bu Şirket İlkelerinde ayrıntıları verildiği üzere bu kişiye ürün satmayı ve hak kazandığı primleri ödemeyi kabul eder.

3.2.5    Bayi Başvuru Formunu dolduran her bir Bayi, Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Şirketten her ürün satın alınması, Şirket İlkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesidir.

3.2.6    Bayiler, başka pazarlama sistemlerine üye, veya tüketici olarak katılabilirler. Dilerlerse üye olup organizasyon kurabilirler bağımsız üyelik hakkına sahiptirler. Ancak Now eğitim ve ofislerinde bu kimlikleri ile hareket edemezler. Bu sistemlerle ilgili lehte ya da alehte konuşamazlar. O sistemlere Now bünyesinden kişi transfer etmeye çalışamazlar. Bu direkt olarak bayiliğin fesih sebebidir.

3.2.7    Şirketin kurullarında (Danışma Kurulu gibi) yer alan ve şirketin gizli bilgilerine sahip olanlar, aynı sektörde herhangi bir şirkette ve/veya herhangi bir network firmasında adı ne olursa olsun üye, bayi, girişimci, distribütör olamazlar.

3.2.8    NOW INTERNATİONAL Bayiliği, fesh olmadığı ve o yıl içinde herhangi bir ay bir kez aktiflik şartını yerine getirdiği alışverişi yapması durumunda 12’şer aylık dönemler halinde yenilenir.

3.2.9    Bayi, NOW INTERNATİONAL bünyesine kazandırdığı yeni NOW INTERNATİONAL Bayilerini kendi dışında başka bir alt ekibine bayi olarak yazabilir.

3.2.10  Bayi, herhangi bir siyasi faaliyette NOW INTERNATİONAL markasını, NOW INTERNATİONAL Bayiliğinin kendisine tanıdığı iletişim olanaklarını, NOW INTERNATİONAL Bayiliği ile oluşturduğu çevresini veya müşterilerini, kişi bilgileri ya da iletişim bilgilerini, NOW INTERNATİONAL soyağacındaki alt ve üst ekip mensuplarını kullanamaz.

3.2.11  Bayiler, kayıplar veya kazançlar, tahmin edilmeyen harcamalar, meydana gelen zararlar açısından, çalışanlara, üçüncü kişilere veya herhangi bir yetkili devlet organına karşı yükümlülükleri konusunda, sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul etmektedirler. Yükümlülüklerini kanunlara ve diğer yasal yönetmeliklere, geçerli kişisel belge ve yükümlülüklere uyumlu olarak hareket edeceklerini belirtirler.

3.2.12  Bayiler; serbest olduklarını, hem kanunen hem de finansal bakımımdan bağımsız olduklarını, aynı zamanda şirket veya ağ ile herhangi bir iş ilişkisi içerisinde olmadıklarını kabul ederler. Bundan dolayı şirketin, ne şimdi ne de ileride emeklilik, sosyal sigorta, konut, gelir vergisi ve iş ile ilgili herhangi bir ödeme konusunda yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

3.3       KAYIT VE TAHSİLÂT İŞLEMLERİ.

3.3.1    Vergi mükellefleri için, Vergi Levhası fotokopisi şirkete gönderilmelidir.

3.3.2    Kayıt işleminin tamamlanması için bayi, kendisine sunulan alternatif Paketlerden birini almakla mükelleftir.

3.3.3    Sistem üzerinde kayıt işleminin tamamlanmasıyla birlikte sistem tarafından üretilen ID Numarası  bayiye iletilir.

3.3.4    Bayilerin internet sitesinden kabul edilmesiyle ilgili bütün kurallar, Şirketin Bayi Başvuru Formunda belirtilmiştir.  Bayilerin Şirket İlkelerini bilmesi gerekmektedir.

 

3.4       BAYİ BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

3.4.1    Kişisel bilgiler telefonla ya da kişisel şifreniz web sitemizden değiştirilebilir. Şifreler şirket tarafından görülemez. Web sitesinden bayi girişi yapılarak değiştirilebilir. Şifre unutulduğunda şifremi unuttum butonunu tıklanarak sistemimizde kayıtlı e-mail adresine geçici şifre gönderilmesi sağlanır.

 

3.5       BAYİNİN İSTİFASI

3.5.1    Bayi, 12 ay (1yıl) süre içerisinde herhangi bir alışveriş ve bayi kaydı yapmazsa,  Bayilik kendiliğinden sona erer.

3.5.2    Bir bayi kendi sözleşmesini sona erdirmek isterse, Şirkete yazılı olarak bilgi vererek bunu yapabilecektir. İstifa dilekçesinin yazılı ve imzalı olarak NOW INTERNATİONAL adresine ulaşması ile istifa hüküm ve sonuçları doğar.

3.5.3    Bayiliğini sona erdiren kişi, Kazanç Planındaki pozisyonunu ve zaman içinde kurmuş bulunduğu bütün alt seviyesini kaybeder.

3.5.4    İstifa eden bir bayi, altı ay sonra yeniden kayıt olabilecektir.

3.5.5    Bayi, "İnternet Başvuru Formunu" doldurup onayladıktan sonra sözleşmesini iptal etmek hakkına sahiptir. Bu durum istifa olarak değerlendirilir.

3.5.6    Bayi, sözleşmesini feshettiğinde Şirket İade Prosedürüne uygun olarak son 14 gün içinde aldığı ürünleri iade edebilir. Ancak bu ürünlerin ödenmiş olan kişisel ve grup primleri varsa bu tutar iade edilecek ürün değerinden düşülerek kendisine 15 gün içinde geri ödemesi yapılacaktır. Bu ürünler ile ilgili kişisel ve üst hat sponsorların kazanımları ve puanları düşülür. Ürün iade ederek sözleşmesini fesh eden kişiler tekrar bayi olarak kayıt olamazlar.

 

3.6       ŞİRKET TARAFINDAN FESİH

3.6.1    Şirketin veya Bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışlar durumunda fesih derhal yapılabilecektir.

3.6.2    Feshin söz konusu olduğu her durumda, Genel Müdürlük bu konu üzerine karar verecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır.

3.6.3    Aşağıda ve madde 3.2 Üyelik Şartları bölümünde belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebepleridir:

*Şirket tarafından onaylanmamış ürün ve tanıtım malzemelerinin üretilmesi, dağıtılması ve satışı

*Şirket ürünlerinin kullanımı hakkında yanıltıcı bilgi verilmesi

*Şirket organizasyonu ve gelirleri hakkında yanıltıcı bilgi verilmesi.

*Şirket ürünlerinin orijinal kutusundan boşaltılıp yeniden paketlenmesi, etiketlenmesi, gayri ahlaki ve yasadışı ticari faaliyetlere yönelinmesi.

*Ürünün orijinal kutusunu değiştirip satılması.

*Başka bir Bayi grubundaki Bayiye etik olmayan tekliflerde bulunulması veya bu Bayinin transfer edilmeye çalışılması.

*Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi

*Başka bir network şirketine Now Bayilerini transfer etmeye çalışma ve iş teklifinde bulunmak.

*Şifre, hiç kimseyle özellikle de alt ya da üst ekiplerle paylaşılmamalıdır, paylaşılma durumu.

 

3.6.4    Başka bir bayi tarafından Şirket tanıtım toplantısına iştirak etmiş kişilere sponsorluk teklifi yapmak. (veya sponsorluk isteyen kişiye olumlu cevap vermek ) Bu durum Şirket İlkelerinin ciddi bir ihlali olarak görülmektedir.

3.6.5    Bayi, etik soruna neden olan davranışından dolayı Şirket tarafından uyarıldıktan sonra bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiğini ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, Şirket Bayi Sözleşmesini feshetmek hakkını saklı tutar.

3.6.6    NOW INTERNATİONAL kural ve prosedürlerinin bayi tarafından ihlâl edilmesi halinde NOW INTERNATİONAL tek taraflı olarak bayiliği sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu halde bayi NOW INTERNATİONAL’den her ne ad altında olursa olsun tazminat, cezai şart, kâr kaybı, zarara uğradığı gerekçesi ile söz konusu zararın tazminini talep etmeyecektir.

3.6.7    Bayinin, faaliyetleriyle ilgili tüm kural ve kanunlara uyması kendi sorumluluğundadır.

3.7       BAYİLİK DEVRİ

3.7.1    Bir bayi, bayiliğini tüm haklarıyla birlikte bir başka kişiye devretmek istediğinde bu talebini yazılı ve imzalı, orijinal bir belge olarak Müşteri Hizmetleri Birimine iletmelidir. Devir alacak kişinin uygunluğu ve onaylanması şirketin yetkisindedir. Onay şirketin insiyatifindedir. Şirket sebep göstermeksizin bu hakkı red edebilir. Şirket zorunlu şartlar durumunda bayilik devrini desteklememektedir.

3.7.2    Başvuru, Etik Kurulda değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün onayı ile karara bağlanır.

3.8       BAYİLİĞİN İŞLEME KAPATILMASI

3.8.1    Bir Bayilik, eksik belgeli ya da belgelerde eksik bilgili olarak açılmışsa, belge ve bilgiler tamamlanıncaya kadar işleme kapatılır.

3.8.2    Bir Bayilik, etik kurallara aykırı hareket etme halinde NOW INTERNATİONAL kararıyla işleme kapatılabilir.

3.8.3    İşleme kapatılan Bayinin primleri ödenmez.

3.9       SPONSORSUZ BAŞVURU

3.9.1    NOW INTERNATİONAL’ın asli görevi Bayi bulmak değildir; mevcut Bayilerin bu işi yapmaları yönünde kendilerine yardımcı olmaktır.

3.9.2    NOW INTERNATİONAL’ın tanıtım faaliyetleri sonucunda gelebilecek sponsorsuz Bayi başvuruları, başvuru sahibine fiziksel lokasyon olarak yakın bir yerde yaşayan ve belirlenen bir başarı seviyesine ulaşmış Bayilere yönlendirilir. Burada amaç, başvuru sahibinin kendisiyle ilgilenebilecek, onu eğitebilecek bir kişiye bağlanmasıdır.

3.10     SPONSOR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

3.10.1  Bayiler, diğer Bayilerden sponsorlarını değiştirmelerini isteyemez.

3.10.2  İstifa etmemiş, 1 yıldır kayıtlı olan ve son 1 yıl boyunca başka bireylerin Now işinde sponsoru olmayan ve son 1 yıldır ürün almayan Bayiler, yeniden istediği sponsor ile bayi olarak çalışmaya başlayabilir.

3.10.3  Yeni bir sponsor altında başlamak üzere, istifa eden bayilerin Genel Müdürlük tarafından istifanın alındığı tarihinden itibaren, en az 3 ay süre ile beklemeleri gerekmektedir.

3.10.4  Her Bayi için dolaylı olarak sponsor değiştirmek, Şirket ilkelerine aykırıdır. Vekâleten kurulan bir bayiliğin devredilmesi (İsim değişikliği) söz konusu olamaz.

3.10.5  Bir Bayilik vefat harici sebeplerden dolayı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt seviye grubu, doğrudan görevi sona eren bayinin bağlı olduğu sponsorun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.

3.11     VEFAT SONRASI DEVİRLER

3.11.1  Mirasçı, esasen Bayi, olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.

3.11.2  Mirasçının bir tek yetişkin kişi olması ve ölenin bir varisi olması zorunluluğu karşısında, birden fazla mirasçılar bulunması halinde  Bayilik, birinci derece yakınlıktaki varislerin, ölümü takip eden 1 ay içinde aralarından seçecekleri kişiye veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde Now in kendi takdirinde olmak üzere iş, bu varisler arasında seçeceği kişiye devredilecektir. Birinci derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde, Üyelik mahkeme tarafından tayin edilen vasiye (anılan vasinin dahi Genel Müdürlük tarafından onaylanması şartı ile) devredilecektir.

3.11.3  Vasi, Bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri reşit yaşına erişinceye kadar Bayinin temsilcisi statüsünde kalacaktır.

3.11.4  Bir vasi veya veli, Bayilik Sözleşme ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, Bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir.

3.11.5  Vefat eden Bayinin Şirket Kazanç Planı içindeki kariyer seviyesi bulundukları seviyeden miras kalacaktır. Mirasçısı bu seviyeden devam edecektir.

3.11.6  Bir Bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmesi için "Aktif Bayi" durumunu sürdürmesi gerekmektedir. Ancak Şirket, yasal olarak örgütlenmesine imkân vermek üzere, vefattan itibaren 6 ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir.

 

4          ŞİRKETTEN ÜRÜNLERİN TEMİN EDİLMESİ SİPARİŞ VERME

4.1       SİPARİŞ KURALLARI

4.1.1    Bayiler sadece müşterileri ve kendi kullanımları için ürün temin edebilirler.

4.1.2    Bayiler sponsor ilişkisi olsalar dahi birbirlerinden ürün satın alamazlar. Aksi durumlarda başkalarının hakları gasp edilmiş olur. Bu konuda çok dikkatli davranılması gerekmektedir.

4.1.3    “Stoklama" ve "Müşterek satın almalar" kesinlikle tavsiye edilmemekte olup, bunlar ile ilgili kanıtlar elde edilmesi halinde bu durum, teşvik programları için prim, ödül veya hak kazanma kaybı ve sözleşme iptali sonucu getirebilir.

4.1.4    Bayi, Şirket Merkezine web sitesinden ürün ve basılı malzeme siparişi verebilecektir. Verilen siparişler ödemesi tahsil edildiğinde şirket tarafından dikkate alınacaktır. Tahsilâtı yapılmamış bir sipariş işleme alınmaz.

4.1.5    Bir seferde verilebilecek en fazla sipariş miktarı ise seçilen 1 paket miktarı kadardır. Burada amacımız, bayilerin su-istimale uğramalarını engellemektir. Arka arkaya iki ya da daha fazla sipariş verilebilir.  Bayi, bu durumda sipariş edilen ürünlerin en az % 70 inin satılmış olduğunu beyan etmiş olur.

 

4.2       SİPARİŞ BEDELİ ÖDEMESİ

4.2.1    Tahsilât, Türkiye’de sadece Türk Lirası (TL) ile yapılır, Ödemelerde çek kabul edilmez. Ödemeler nakit, banka havalesi, kredi kartı yöntemleri ile yapılabilir. Diğer ülkelerde ise yerel ve global para birimlerini şirket tahsilat aracı olarak kullanabilir.

4.2.2    Banka ödemeleriniz için IBAN numarası :          

 

 

4.2.3    Her bir sipariş için, siparişi veren bayi tarafından nakit, kredi kartı, havale veya EFT yoluyla ödeme yapılması gerekmektedir.  Bayiler kesinlikle elden PAKET ÜCRETİ, ÜRÜN ÜCRETİ alamazlar. Kendi aralarında Borç alamazlar, parasal ilişkilerde bulunamazlar. Bu konularda su-istimal edilen paraların şirkete yatırılmamış olmasından zor durumda kalınabileceğinden, Şirket sorumlu tutulamaz. Tüm işlemler Now sanal POS ve Banka Hesapları vasıtasıyla yapılabilir.

4.2.4    Yasalara göre başka bir kişinin yazılı onayı olmadan Kredi Kartını kullanmak yasaktır. Bu durumda ıslak imzalı kredi kartı kullanım izin formu ve kimlik fotokopisi ile birlikte şirketin satış departmanına bildirilmelidir. Bu durumda imzanın kişiye ait olduğunun sorumluluğu siparişi veren Bayiye aittir. Firma sorumlu tutulamaz.

4.2.5    Başkasının kredi kartının izinsiz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, Bayilik Sözleşmeleri Şirket tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.

4.2.6    Banka havalesi ödeme seçeneği seçilmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde ödemeyen Bayilerin siparişleri iptal edilir. Sisteme 6(altı) ay süresince tekrar giremezler. Özel durumlarda, Network Koordinatörününün önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile bu süre kısaltılabilir ve ya uygulanmayabilir.

4.3       SİPARİŞLERİN TESLİMİ

4.3.1    Bir bayi, üye olmayan bir kişiden kendisi için siparişi teslim almasını istemesi halinde bu işlem, bayinin sorumluluğu altında olacaktır. Şirket belirtilen kişiye ürünü teslim ettiği anda teslim şartlarını yerine getirmiş sayılır.

4.3.2    Satın alınan bütün ürünlerin, kuryeden teslim alındığı anda fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde, kurye teslim tutanağında bu eksiklik ve hasarın beyan edilmesi ve Şirket ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

4.3.3    Bayi bir kez ödeme yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Ürün Siparişlerinde Kargo Bedeli şirkete aittir.

4.4       FİYAT VE PUAN DEĞİŞİKLİKLERİ

4.4.1    Tüm ürünlerde maliyetleri sebebiyle puan ve fiyat değişiklikleri meydana gelebilir. Şirket bu değişiklikleri Bayilere internet sitesinde ilan edecektir.

 

 

BÖLÜM 3 KAZANÇ SİSTEMİ VE PRİM ÖDEMELERİ

1          ÖZGÜN KAZANÇ SİSTEMİ

Now, Üye ve tüketicilerin yaşam kalitelerini ürünlerini kullanarak yükseltmelerini sağlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma imkânı sunar. Diğer iş fırsatlarına benzemeyen imkânlarıyla Now’de sermaye riski yoktur. Şirketimiz, çalışmadan veya sadece başkalarının gayretlerine güvenerek Bayilerinin finansal başarı yakalayacağını garanti etmez. Now da ekip oluşturulması en önemli unsurdur. Now da kişi getirmekten para kazanılmaz. Now şirketindeki kazanç, ürünlerin satışlarından gelir.  Bayi, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız çalışma yapan kişidir.

1.1       PERAKENDE GELİR :

1.1.1    Bayileri işe başladıktan sonra indirimli olarak ürün sipariş edebilirler. Ürünlerin müşterilere satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark (indirim miktarı) perakende geliri oluşturur.

1.1.2    Perakende gelir aynı zamanda e-mağaza sistemi ile de kazanılabilir. Siparişin %30 u oranında e-mağaza geliri elde edilir.

1.1.3    1.1.3   Paket fiyat tablosu şirket tarafından bayilerin göreceği şekilde web sitesinde yayınlanmıştır.

1.2       REFERANS GELİRİ

1.2.1    Size direkt bağlı (birinci sıra) bayilerinizin alışverişlerinin, puan değerinin % 25 inin, güncel puan kuru ile çarpılması sonucu elde edilir.

Örnek1: Ahmet Tuncer 1000 puan değerinde Gold Paket siparişi verdiğinde, Sponsoru Hasan Çelik 1000 puan değerinin %25 ini yani 250 puanı Referans geliri olarak kazanmış olur.

Kazanılan 250 puan güncel puan kuru 8 TL ise 250 x 8 = 2000 TL Hasan Çelik  2000 TL Referans Geliri kazanmış olur.

1.2.2    Size direkt bağlı bayilerinizin bayilerinin (ikinci sıra) siparişlerden de oranında Referans geliri elde edilir. Burada da bu bayi siparişlerinin puan değerinin % 5 inin, güncel puan kuru ile çarpılması sonucu elde edilir.

Örnek2: Ahmet Tuncer 1000 puan değerinde Gold Paket siparişi verdiğinde, Sponsoru Hasan Çelik 1000 puan değerinin %25 ini yani 250 puanı Referans geliri olarak kazanmıştı.

Hasan Çelik’in bayisi Çiğdem Kılıç 1000 puanlık Gold Paket siparişi verdiğinde Örnek1 deki kazancı Hasan Çelik kazanırken, Ahmet Tuncer ise:

1000 puanın %5 i olan 50 puan kazanmış olur.

Bu da güncel puan kuru 8 TL ise 50 x 8 = 200 TL

Hasan Çelik  200 TL Referans Geliri de kazanmış olur.

 

1.2.3    Referans Geliri bayilerin ilk siparişlerinden ve paket yükseltmelerinden bir sefere mahsus ödenen bir primdir

1.2.4    Bayinin 1.sıra Referans Geliri elde edebilmesi için aktif olması gerekmez.

1.2.5    Bayinin 2.sıra Referans Geliri elde edebilmesi için aktif olması zorunludur.

 

 

 

1.3       2+2 PRİMİ

1.3.1   

1.4       3 BAYİ PRİMİ

1.4.1   

1.5       4 BAYİ PRİMİ

1.5.1   

1.6       TAKIM PRİMİ

1.6.1   

1.7       KARİYER PRİMİ

1.7.1   

1.8       LİDERLİK PRİMİ:

1.8.1   

1.9       EŞLEŞME PRİMİ

1.9.1   

1.9.2   

1.9.3   

1.10     ARAÇ DESTEK PRİMİ

1.10.1 

1.10.2 

1.11     DÜNYA CİROSU PRİMİ

1.11.1  Şirket, yıllık cirosunun  %1’ini kar payı olarak hak eden  bayilerine belirli bir plan dahilinde dağıtmaktadır.

1.11.2  Kar payı alabilecek bayiler için ön şart o yıl içinde tüm aylar aktif olması ve etik kurallara uygun davranmış olmasıdır. (Hakkında bir şikayet ya da açılmış bir etik dosyası olmamalıdır.)

1.11.3  Ön şart dışındaki Kar Payına ulaşım kalifikasyonları her yıl Aralık ayında Şirket tarafından açıklanır.

 

1.12     KARİYER PLANINDA YÜKSELME

Bir bayi herhangi bir kariyer ve indirim seviyesini elde ettikten sonra o seviyede kalması için başka bir şart bulunmamaktadır. NOW INTERNATİONAL’de “KARİYERDEN DÜŞMEK” yoktur. Ancak tüm prim hakların o ay çevirdikleri puan değeri üzerinden elde ederler.

Üyeler, kariyerlerini tamamladıkları takvim ayını takip eden ilk Takdir Töreninde yeni kariyer seviyelerine ait rozet ve sertifikalarını törenle teslim alırlar.

1.12.1     PEARL  LİDER

1.12.2     SAPPHİRE LİDER

1.12.3     RUBY LİDER   

1.12.4    EMERALD LİDER

1.12.5    DİAMOND LİDER

1.12.6     MASTER LİDER

1.12.7    DİAMOND MASTER LİDER

1.12.8      WORLD LİDER

1.12.9    WOLD DİAMOND LİDER

 

 

 

2          PRİMLERİN ÖDENMESİ VE PROMOSYONLAR

2.1       PRİMLERİN ÖDENMESİ

2.1.1    Bayinin, sponsorluğunu yapmakta olduğu gruplarından oluşan iş hacmi veya diğer primleri kazanabilmesi için o ay içinde aktif olması gerekmektedir.

2.1.2    Bayi, kendi Kişisel Puanlarının ve diğer grup puanlarının takibinden sorumludurlar. Bir Bayinin, diğer teşvikleri içeren Kazanç Planına uygun olarak gerekli Puanları toplayamaması sebebiyle Now International herhangi bir sorumluluk taşımaz.

2.1.3    Herhangi bir ay içinde aktif olma gereğini yerine getirmeyen bayilere, o ayda kendi grupları için bir organizasyon primi (Referans Primleri 1.sıra hariç ) ödenmeyecektir. Prim kazanamayan bayiler, takip eden ayda aktif duruma gelebilirler, ancak bu durum aktif olmadıkları aylar için geriye doğru işlemez.

2.1.4    Prim ödemeleri, ürün satın alınmasını takip eden ayın 15 'inde bayilerin banka hesabına havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. Örnek olarak; Ocak ayı satışları için olan ödemeler 15 Şubat tarihinde yapılmaktadır. 15. gün Cumartesi gününe denk gelmesi halinde, ödemeler Cuma günü (14'ünde) yapılmaktadır. 15. gün Pazar gününe denk gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi günü (16'sında) yapılmaktadır.

2.1.5    Vergi mükellefi olan Üyelerin, şirkete her ayın 5’ine kadar fatura göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın bayi vergi dairesi, hesap numarası, adresi, fatura numarası ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ödenen primlerin tamamı Vergi'ye tabi olup, KDV mükellefi olmayan bütün bayilere yapılacak ödemelerde, kanuni zorunluluktan dolayı gelir vergisi stopajı kesilerek bayi banka hesabına yatırılacaktır. Primlerin yatacağı banka hesap numarasını değiştirmek isteyen bayi, bu değişikliği ayın ilk (birinci) gününden önce ulaştırması şartı ile web sitesine şifresi ile girerek Banka IBAN numarasını değiştirmesi gerekmektedir.

2.1.6    O ay üretilen primlere hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin, gerekli ödemeler ile birlikte, o ayın son gününün mesai saatinin bitiminden önce, Şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm sıkıntı ve problemleri engellemek açısından, bütün bayilerinin siparişlerini, o ayki son sipariş tarihinden daha önce vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir. www.nowintr.com internet sitemizden her gün puanlarınızı kontrol edebilirsiniz.

2.1.7    Aktiflik kontrolü veya seviye atlamanın son günü, geç ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem göremeyen siparişlerden, Şirket sorumlu olmayacaktır.

 

2.2       TATİL VE ÖZEL PROMOSYON ŞARTLARI

2.2.1    Genel olarak tüm promosyonlar aksi belirtilmedikçe tek kişiliktir ve kazanan bayi tarafından kullanılabilir. Promosyonlar devir edilemez, başkasının kullanması istenemez.

2.2.2    Şirket promosyonlarını kullanabilmek için Liderlerin Şirket eğitimlerine katılma şartı vardır.

2.2.3    Seyahat promosyonuna hak kazanan bayi, bunu kullanmaması durumunda başkasına devredemez ve seyahat primini de alamaz.

2.2.4    Seyahat promosyonunda konaklama harici ekstra masraflar bayiye aittir. Gereken tüm seyahat, konaklama, yeme-içme ve diğer çeşitli masraflar bayi tarafından karşılanmak koşuluyla seyahat promosyonlarına çocukları ile katılabilirler.

2.2.5    Şirket herhangi bir faaliyeti için hak kazanma şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar. Yapılan bütün değişiklikler hakkında, web sitesi ve sosyal medya şirket duyuru araçlarıyla bayilere bilgi verilecektir.

            BÖLÜM4 ÇALIŞMA KURALLARI, EĞİTİMLER, ÖNERİLER

1          MÜŞTERİLERE ÜRÜN SATIŞI

1.1       TANITIM VE SATIŞ KURALLARI

1.1.1    Now sisteminde ürün satışı bir tercihtir. Gelirlerini arttırmak isteyen bayiler, sadece Now ürünleri, alıp satabilirler.

1.1.2    Now, bayilerine e-mağaza ayrıcalığı tanımıştır. www.nowinternational.com.tr alt yapısını hiçbir ek ödeme yapmaksızın müşterilerinize Now ürünlerini satmak için kullanabilirsiniz. Müşteri internetten şirket sayfasına girer, sizi referans göstererek alım yapar. Şirket ürünleri müşteriye gönderir, perakende gelirinizi hiçbir kesinti yapmadan banka hesabınıza aktarır. Sistem şu şekilde çalışır:

*Türkiye’nin neresinde olursa olsun müşteriniz www.nowinternational.com.tr sitesine girer.

*Hiçbir form ya da üyelik doldurmadan seçtiği ürünleri sepete ekler.

*Daha sonra sipariş et butonunu tıklar ve sevk bilgilerini doldurur.

*Bu aşamada sistem referans numarası istemez. 

*Now sanal pos sistemi ile güvenli şekilde siparişini tamamlar.

*Şirket sizin adınıza ürünü hazırlar ve kargoya verir.

*Ürün bedelini hiçbir komisyon kesmeksizin tahsil eder.

*Sizin karınızı hesabınıza yatırır.

1.1.3    Bu sistem, etkili kullanıldığında Now Bayileri için çok avantajlı ve gelir arttırıcıdır.

1.1.4    Şirket ürünleri hakkında tıbbi iddialar içeren beyanlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.

1.1.5    Tavsiye mektupları veya gazetelerden alıntılar, bunlar açıkça Şirket ürünleri ile ilgili olmasa bile, eğer çeşitli tıbbi iddialar içermekte ise Şirket ve ürünlerinin reklamının yapılmasında kullanılamayacaktır.

1.1.6    Bir bayi, uzman veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddia, uygulama veya tavsiyede bulunmamak konusunda azami özeni gösterecektir.

1.1.7    Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan katalog ve broşürlerde belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında bayi tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

1.1.8    Now ürünleri üçüncü kişiler tarafından (Now bayi olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar, aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurulacaktır.

1.1.9    Şirket, ters etki veya reaksiyona sebep olabileceği bilinen, herhangi bir ürün pazarlamamaktadır. Tesadüfen, bir müşteri, hatalı olmayan, bir ürün ile ilgili yan tesir görmesi halinde,  bayinin müşteriye derhal kullanmayı durdurması ve doktoruna danışması gerektiğini bildirmesi zorunludur.

1.1.10  Şirket,  bayi işlerini yaparken kullandıkları şahsi araçlarının, kasko sigorta poliçesinin hükümlerini geçersiz duruma getirdiklerinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

1.1.11  Şirketimizin tüm logo, marka ve amblemleri 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Web sitelerimizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat gereği kopyalanamaz, izin alınmadan kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

1.1.12  Bayiler, kesinlikle şirketin ismini, logosunu kullanarak özel internet sitesi kuramaz veya başka bir firmanın internet sitesi üzerinden satış veya kayıt yapamaz.

1.1.13  ŞİRKET olarak amacımız TÜM bayilerimize huzur içinde ve adil çalışma ortamı sağlamaktır. Bu iş hepimizin. Bayilerimiz yukarıdaki konulara hassasiyet gösterdikleri sürece hiçbir sorun ile karşılaşmadan işlerini geliştirebileceklerdir.

1.1.14  Bayi, başvuru formunu doldurarak şirket ilkelerine göre hareket etmeyi kabul eder. Şirketten her ürün satın alınması, yürürlükte olan şirket ilkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesidir

1.2       ÜRÜN GARANTİSİ VE İADE PROSEDÜRÜ

1.2.1    Satılan tüm ürünler Now garantisi altındadır. Temel kural olarak Müşteriler tarafından satın alınan ürün, teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bayiye koşulsuz iade edilebilir.

1.2.2    Bayi ürünü geri almak ve müşterinin parasını iade etmek zorundadır. Böyle bir durumda müşteri şirket ile iletişime geçer ve şikayetçi olursa, şirket durumu bayiye hemen telefon ile ulaşır ve müşterinin iadesini sağlamasını ister. O gün içinde bu işlem yapılmaz ve müşterinin parası her ne sebeple olursa olsun iade edilmezse, Şirket müşteriye parasını öder.  Bayinin şirketten alacağı varsa oradan bu bedeli mahsup eder. Ayrıca müşteriye yanıltıcı bilgi vermek ve şirket imajını zedelemekten dolayı hakkında etik dosyası açılır.

1.2.3    Ürün iadesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

1.2.4    Bayi nitelikleri bozulmuş ürün dışında ürün iade etmek isterse bu durum istifa olarak değerlendirilir. Aldığı ürünleri orijinal faturaları (bayideki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermesi gerekmektedir. Ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve tekrar satılabilir özelliklerini kaybetmemiş olması şarttır.

1.2.5    Bu hakkın kullanılması halinde,  Bayiye teslim edilen ürünün, Şirkete gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı sureti saklanmak zorundadır. Herhangi bir sebepten şirkete ulaşmamış ya da şirket yetkililerince teslim alınmamış iade ürünlerden şirket sorumlu tutulamaz.

1.2.6    Bu belgelerin Şirkete ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli  Bayiye, tahsil edildiği yöntemle iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

1.2.7    İadeler, mutlak surette ürünün orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (Örnek: Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

1.2.8    Bayi, almış olduğu ürünleri iade edip, geri ödeme aldığında, bu ürünler ile ilgili kişisel ve üst hat sponsorların kazanımları ve puanları düşülür.

1.2.9    Bayi vergi mükellefi değil ise; 385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca almış olduğu ürünleri iade ederken,  Bayide bulunan faturanın iade ile ilgili bölümdeki bilgileri (malı iade edenin adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi) eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bir nüshasını geri göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade işlemi tamamlanmaz.

1.2.10  Ürün faturası Şirket tarafından kurumsal olarak kesilmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV şeklinde) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.

 

1.2.11  Bayi tarafından iade edilmek istenen ürün veya ürünler kusurlu ise kargo ücreti Şirket tarafından karşılanacaktır. Bu durumda mutlaka Bayi, teslimatı yapan kargo firması ile gönderim yapması gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti Bayiye aittir.

1.2.12  Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan malzemeler, Basılı malzemeler, her türlü tekstil ürünleri kopyalanabilir yazılım ve programlar veya son kullanım tarihi geçen ürünler iade edilemez.

 

2          EĞİTİMLER

2.1       EĞİTİM VE TANITIM TOPLANTILARI

2.1.1    Liderlerin, Kazanç Planındaki kazançları ( 1.Seviye Tavsiye Primi hariç) ve promosyonları alabilmesi için Şirketin düzenlediği eğitimlere katılma sorumluluğu ve zorunluluğu vardır.

2.1.2    Şirket belirlediği tarihlerde, Bayi ve adaylarının katılabileceği, ürün tanıtımı, motivasyon, kariyer eğitimleri içeren ücretli toplantılar düzenleyebilir.

2.1.3    Toplantı yerleri ve organizasyon içerikleri Now tarafından Bayilere makul bir süre öncesinde bildirilecektir.

2.1.4    Now Akademide Eğitimci sertifikasını alan her Bayi, ŞİRKETİN GENEL TOPLANTILARINDA, şirketin hazırladığı ve şirket ilkelerine uygun tanıtımları yapabilir.

2.1.5    Eğitimci sertifikasına sahip olabilmek için şirketin açacağı Bireysel katılım gerektiren Now Akademi eğitimlerini Bayiler kendi masraflarını ödeyerek katılırlar.

2.1.6    Eğitimci sertifikası olmayan kişiler şirketin sunumlarını, şirket ilkelerine uygun olmak kaydı ile kendi grup toplantılarında ve bire-bir iş görüşmelerinde yapabilirler.

2.1.7    Eğitim konusunda NOW INTERNATİONAL’in formatına uymayan ve kendi slaytlarını kullanan kişiler ilk önce uyarılır, hala kural dışı eğitimlerine devam ederlerse şirket ilkelerine göre, şirketin bu Bayi sözleşmesini feshetme hakkı doğar.

2.1.8    Eğer bir Bayi,  Bayi adayını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını, onlara anlatması gerekir.  Bayi, bu toplantılara davet ettiği kişilere irtibat bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi vb. ) vermelidir.

2.1.9    Tüm Bayilerimiz, Eğitim ve tanışma toplantılarında, şık temiz iş kıyafetleri ile katılacaklardır. (Erkeklerin kravat ve takım elbise-Bayanlar şık çift parça etek-ceket veya pantolon ceket tavsiye edilmektedir.) Cilt ve saç bakımları yapılmış olmasına özen gösterilecektir. Kılık kıyafet ve görünüşü ciddi bir iş toplantısına katılmaya uygun olmayan Bayi eğitime alınmayacaktır.

2.1.10  Eğitim Konusunda, kendi eğitimlerini düzenlemek isteyen Bayiler önceden Şirketten onay almaları gerekir. Toplantının içeriği şirket ilkelerine uygun olmalıdır.

2.1.11  Şirket olarak tüm inançlara ve görüşlere saygılıyız. Kimse ile bu konularda iş ortamlarında görüş alışverişi ya da münazara, münakaşa edilemez.

2.1.12  Toplantıların tüm aşamalarında ve satış ofislerinde politik siyasi etnik ve bölücü ayırıcı konuşmalar yapılamaz, ima dahi edilemez. Kimse dil, din, ırk farklılığından dolayı dışlanamaz, farklı muamele yapılamaz.

2.1.13  Bayilerin düzenlediği toplantılar iş toplantılarıdır. Kanun gereği suç olabilecek tüm durumlardan sakınılmalıdır. Bu anlamda yapılabilecek tüm hatalardan şirket sorumlu tutulamaz.

2.2       TOPLANTI ÖNCESİ HUSUSLAR

2.2.1    Bu Eğitimler herkesin işini büyütmek için bir araya geldiği buluşma noktalarıdır. Tüm Bayiler etkinlik başlama saatinden yarım saat önce eğitim salonunda olmalı, ekip ve misafirleri ile ilgilenmelilerdir. Eğitimler süresince davet ettiğiniz misafirlerle ilgilenmek sizi başarıya götürecektir.

2.2.2    Eğitim öncesi tüm katılımcılara güler yüzle ve nezaketle karşılama yapılacaktır. Toplantı organizatörleri bu konuyu takip edecek gerekirse görevlendirmeler yapacaklardır.

2.2.3    Misafirlere eğitim programı, içeriği ve süresi konusunda açık bilgi verilmiş olmalıdır. Tüm toplantılarda toplantıya katılım formu düzenlenmelidir. Toplantılara kimlerin katıldığı ad-soyad telefon numaralar ve davet eden kişinin yazılı olduğu ve katılımcıların kendi ıslak imzaları ile imzaladığı liste toplantıyı organize eden lider tarafından ya da şirket tarafından en az 6 ay muhafaza edilecek ve gerektiğinde gösterilecektir.

2.2.4    Toplantılarda onaylanmamış Basılı Reklam Malzemeleri, şirket logolu tekstil ürünleri satışı yasaktır.

2.2.5    Aksi bildirilmediği sürece iş toplantılarına dikkat dağıtabilecek küçük çocuklar alınmayacaktır.

 

2.2.6    Bekleme salonunda iş detayları ve içerikleri diğer bayiler ve davranışları hakkında yeni gelen kişilerin yanlış anlamalarına negatif ya da ön yargılı olarak konuyu anlamadan toplantıya girmeleri bize de yapılmasını istemeyeceğimiz davranışlardır. Eğitim öncesi yeni kişiler ne olacağını anlamak adına her şeyi dikkatle kontrol ederken, yanlış mesajlar verilmeyecek şekilde davranılmalıdır. Misafirlerin tüm sorularının eğitimde cevaplanacağı nezaketle bildirilmelidir.

2.3       TOPLANTI KURALLARI

2.3.1    Eğitim süresince başka Bayilerin misafirleri ile Etik Kurallar dahilinde ilgilenmeniz sizin ne kadar iyi bir Takım Oyuncusu olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu ilginin etik kuralların dışına çıkması özellikle sizin için çok büyük sorun yaratacaktır. Eğitimlerde gelen davetliler, davet eden kişiye aittir. Hiçbir şekilde başka birisi ile çalışamazlar. Bu konuda teklifle gelen kişiler olduğunda bunun etik kuralları çiğnemek olduğunu hatırlayın. Gelen kişiyi kibarca uyarın.

2.3.2    Eğitimlerde bir Bayi başkasının misafirinin aklını çelmek yolu ile kişiyi kendine yönlendirdiği takdirde ‘Adam Çalmak’ olarak adlandırılır.

2.3.3    Aynı şekilde bir Eğitimde tanıdığı birine rastlayan Bayi tanıdığına müdahale edemez. Bu durumda adayı, temasa geçen kişiye vermek onunla çalışmasını desteklemek durumundadır. Destekler görünüp gizlice adayı kendisi ile çalışmaya ikna etmeye çalışan kişiler de şirket kuralları gereği cezalandırılır.

2.3.4    Toplantının sorumluluğu, şirketin eğitimci yetkisi verdiği liderlerdedir. Eğitim sorumlusunun yönlendirmelerine uyarak toplantının ahengini korumak, ilk defa gelen misafirler için olumlu ortam oluşmasını kolaylaştıracaktır.

2.3.5    Eğitmenler şirket tarafından özenle seçilmiş, bilgi ve tutumları ile Now işinizi kolaylaştıracak liderlerdir. Toplantılara getirdiğiniz misafirlerle sizin adınıza konuşup bilgilendirme yaparlar. Toplantılara katılarak farklı eğitmenleri gözlemlemek, onların anlatımlarını kopyalamak işinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

 

2.4       TOPLANTI SONRASI DAVRANIŞ

2.4.1    Bayi kendi isini büyütmekten sorumludur. Bunu yaparken kendi işini kendisi takip etmelidir. Eğitim sonrasında bir adayın kaydını yapılıp siparişinin alınması TAMAMEN o kişinin sorumluluğundadır. Bu süre uzadıkça adayınızın da işten soğuyacağını unutulmamalıdır.

2.4.2    Tanıtım toplantılarına davet ettiğiniz misafiriniz bir beklenti içindedir. Ürün kullanan müşteri olabilir, bayi olabilir. Cevabını bulamadığı sorular da olabilir. Toplantıdan hemen sonra fikrini sorup düşüncelerini öğrenmek, soruları varsa eğitmen lider tarafından cevaplandırılmasını sağlamak gerekir.

2.4.3    Bir toplantıya katılmış ve bu toplantı tutanağı ile belgelenmiş kişi sonrasında onu davet eden bayi tarafından kaydı çeşitli sebeplerle yapılamamış ise 6 ay süre içinde başka bir kişi adına kayıt olamaz. Bu süre içinde kayıt olmak isterse toplantıya davet etmiş ve toplantı giriş tutanaklarında ismi açıkça belirtilen davet eden sponsor bölümündeki yazılı kişiye kayıt olabilir.

2.4.4    Toplantıya katılmadan önce toplantı öncesi, toplantı anı ve toplantı sonrası yapılması gerekenler bilinmelidir. Bu bilgiler eğitim toplantılarında kazanılır. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız işiniz tesadüflere değil çalışmanıza bağlı olarak büyür.

2.4.5    Etik olarak normal yollardan başka biri sizin adayınıza temas edene kadar ADAY size aittir. Daha önce Now ile temas etmiş bir kişi normal seyrinde 6 aydan sonra ikinci temas eden kişinin adayı konumuna gelecektir.

 

3          REKLAM İLKELERİ

3.1       GENEL TAVSİYE

3.1.1    Reklam, pahalı ve boşuna zaman harcanmasına sebep olabilir ve önemli bir dönüşüm sağlamayabilir.

3.1.2    Başarılı Now Bayileri "yüz yüze konuşmanın" en yararlı reklam yöntemi olduğunu bilmektedir.

3.1.3    Reklam yapmak isteyen tüm Bayilerin, Şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekir. Yeni bir reklam malzemesi onayı için başvurulabilir. Uygun bulunması halinde bu onay, sadece başvuruda bulunan  Bayi için geçerlidir.

 

3.1.4    Şirket onaylanmış reklamları, kullanılmak üzere bütün  Bayilerine kullandırılma hakkını saklı tutar. Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış bulunan reklamları kullanan Bayiler, reklamlarından kaynaklanabilecek soruşturmalar ve/veya cezai müeyyidelerden kendileri sorumlu olacaklardır.

3.1.5    Bayi, bu tür reklamlar üzerinde hukuki denetimlerin bulunduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu şart,  Bayilik müracaatının bir parçası olup, göz ardı edilmesi halinde sözleşmenin sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere başvurulması ile sonuçlanabilir.

3.1.6    Reklamlarda "Now", "Now Logosu" veya Şirket Markaları izin alınmadan kullanılamaz.

3.1.7    Bayiler, bu konuda sıkıntıya düşmemek için Now Genel Müdürlüğü’ne danışabilirler.

3.2       REKLAM KURALLARI

3.2.1    Bütün reklamların yasal, dürüst ve onaylı olması gerekmektedir. Reklam yoluyla Bayi yapmak istenildiği zaman daha değişik reklam çeşitleri de devreye girebilmektedir.

3.2.2    Reklam çeşitleri arasında olan gazete, dergi, broşürler, televizyon, radyo yayınları, internet, video veya ses bantları için de Genel Müdürlük onayı gerekmektedir.

3.2.3    Reklamda Şirketin adı, adresi ve Şirket tarafından nelerin satılmakta olduğu açıkça gösterilmelidir.

3.2.4    Ayrıca bu reklamlarda, aşağıdaki yasal uyarıların da bulunması gerekmektedir: 

"Başkalarının bu sisteme katılmalar karşılığı kendilerine ödeme yapılacağı sözü verilerek ikna edilmesi yasaya aykırıdır. "          

"Kolaylıkla yüksek gelir elde edilemeyeceğinin, kazancın ayrılan sürede yapılan çaba ve bu çalışmaların sayesinde yapılan ürün cirolarından olunacağı bilinmesi gerekir. "         

"Ürünlerimizin hiçbiri herhangi bir teşhis, tedavi, iyileştirme veya özel bir hastalık ya da hastalıkları önlemek için üretilmemekte ve satılmamaktadır. Tıbbi bir problem yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. "

3.2.5    Bu hukuki uyarıların, kolaylıkla görülebilir veya duyulabilir olması sağlanmalıdır. Bu uyarı metinlerin puntolarına, reklamın diğer kısımları kadar önem verilmesi gerekmektedir.

3.2.6    Reklamların, olası üyeleri yanlış yönlendirmemesi gerekmektedir. Özel olarak, bir Bayi olmanın getireceği menfaatler konusunda gerçekçi bilgiler verilmelidir. Abartılmış veya gerçek olmayan bilgiler Şirket İlkelerine aykırıdır.

3.2.7    "İlgi meydana getirmek amacı güden" tanıtım stickerleri ve diğer malzemelerin yanlış yönlendirici olmaması için araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, Şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler için Genel Müdürlükten onay alınması gerekmektedir.

 

4          ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ve YAPTIRIMLAR

4.1       ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1.1    Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak şekilde yorumlanacaktır.

4.1.2    Herhangi bir bilgi edinmek isteyen bayilerin, sorularını ilk önce kendi Sponsorlarına veya Üst Liderlerine iletmeleri gerekmektedir. Eğer soru bu şekilde çözümlenemez ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan Genel Müdürlük ile temasa geçilmelidir. Şirket bu bilgileri e-posta, SMS, telefon veya yazılı olarak Bayilere ulaştırır.

4.1.3    Bayilerin hazırladıkları hayali kazanç senaryoları ile herhangi bir kimseyi, başkalarını da bu senaryoya katarak yüksek kazançlar elde edeceğine ikna ederek, ödeme yapmasını sağlamanın yasa dışı olduğu bilinmeli ve unutulmamalıdır. Yüksek kazançların kolay elde edildiğine dair iddialar ile insanlar yanlış yönlendirilmemelidir.

4.1.4    Bir Bayi, uzman veya yetkili olmadığı herhangi bir konuda iddiada bulunmamak, uygulama veya tavsiye vermemek konusunda özen göstermelidir.

4.1.5    Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan basılı malzeme ve ürün tanıtım formlarında belirtilenler dışında, ürünlerin etkinliği ve faydaları ile ilgili olarak iddiada bulunan bir Bayi için, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.1.6    Şirket, Bayilerine bilgi ulaştırmak üzere çeşitli yöntemler kullanmaktadır.  Bayinin aşağıdaki şirket duyuru kanallarını takip etmesi kendi sorumluluğundadır. Buralardan yapılan bilgilendirmeleri takip etmemekten kaynaklanabilecek kayıplardan, Şirket sorumlu tutulamaz. 

a) Şirket web sitesinde ( www.nowinternational.com.tr ) bu bilgiler düzenli olarak yayınlanmaktadır

b) Şirket, Bayilere bilgileri e-posta, web sitesi, SMS ve basılı malzemeler aracılığıyla da ulaştırmaktadır.

c) Çeşitli ilanlar Şirket Merkezinde düzenli olarak sergilenmektedir.

 

4.2       YAPTIRIMLAR

4.2.1    Etik kurallara uymayan kişiler, telefon ile uyarılır. Hatanın devam etmemesi, gerekiyorsa hatanın telafi edilmesinin sağlanması için gayret edilir.

4.2.2    Şirket, Şirket ilkeleri sözleşmesinde tanımlanmış olan ilkeleri ihlal eden bayinin bu davranışından haberdar oldukları zaman bayiye bu davranışını durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer Bayi bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiğine ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, şirket Bayilik anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.

4.2.3    Bu savunma sonucu:    

*Kişi etik olmayan davranışlarından ötürü uyarı alabilir ve tüm hareketleri takibe alınır 

*Etik suçun durumuna göre eğitimlere katılması engellenebilir.

*Şirketten ürün alması yasaklanabilir.  

*Şirket ile ilişkisi kesilebilir.

4.2.4    Uyarı cezası dahil Etik dosyası bulunan Bayilerin Eğitim vermesi yasaktır. Ayrıca ceza süreleri içinde Şirketin tüm ödül ve promosyonlarından kazansalar dahi yararlanamazlar.

4.2.5    Suçun durumuna göre Etik Kurul tek taraflı olarak hiçbir uyarıda bulunmaksızın da sözleşmeyi fesih edebilir.

4.2.6    Feshi takiben, sözleşmesi fesih edilmiş olan Bayi, NOW INTERNATİONAL’in talebi üzerine, bu feshe neden olan faaliyetlerin tarihinden sonra NOW INTERNATİONAL’den alınmış olan ödül veya primleri geri ödemek, iade etmek veya tazmin etmek mükellefiyeti altında olacaktır.  Bayi ödül veya primler için hak kazanmış ancak bunların kendisine fesihten önce ödenmemiş olması halinde ise, bu haklarını tamamen kaybettiğinden dolayı ödeme yapılmaz.

 


Now International | nowintr.com
Now International | nowintr.com
BANKA BİLGİLERİ
QNB FİNANSBANK
HESAP SAHİBİ NOW MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
IBAN TR07 0011 1000 0000 0112 8121 58
OFFICE IMFORMATION
ESKIŞEHIR OFIS
Address İstiklal mahallesi santral sk Dr Talat İçbilen apt no1/11 Odunpazarı Eskişehir
Description Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz.
KAYSERI OFIS
Address Sahabiye Mh Ahmet Paşa cad no 14 çiçek iş merkezi Kocasinan Kayseri
Description Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz.
ANKARA OFIS
Address GÖKSU MAH 1. İNÖNÜ CAD 9E 114 NUMARA ARZUHALİM KİTAP CAFE ERYAMAN ETIMESGUT / ANKARA
Description Sipariş sonrası "Ofis Yetkilisi" ile iletişime geçiniz.